Català

Introducció a la comunicació

GRAMÀTICA

Fonètica

- Els sons i les grafies del català

- Les varietats geogràfiques del català: el bloc oriental i l’occidental

- Les oracions: tipus d’oracions

- Revisió dels textos escrits

- Morfologia del verb

- Diftongs, triftongs i hiats

- Les oracions passives

-El text periodístic: La notícia

LITERATURA CATALANA

- Recursos estilístics o figures retòriques

- La literatura catalana de l’edat mitjana al segle XV

- El Català entre els segles XVI i XVII

- Literatura catalana (resum)

DICTATS

- Dictat #1

- Dictat #2 La Prehistòria (I)

- Dictat #3 La Prehistòria (II)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


+ 2 = ten

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>