Ciència en context

L’espècie humana a l’univers

- L’univers i la tera
– L’origen de la vida i els primers organismes
– Fixisme i evolucionisme: l’evolució humana

Salut, malaltia i estils de vida

- La salut i els estils de vida
– Les malalties no infeccioses i l’enginyeria genètica
– Les malalties infeccioses

Biotecnologia i societat

- La reproducció assistida i la bioètica
– Càncer, transplantament i clonatge

L’espècie humana a la biosfera: la sostenibilitat

- Els recursos i l’ús que en fem
– Els impactes i els riscos naturals
– La petjada ecològica i la gestió sostenible del planeta

Materials, objectes i tecnologies

Nous reptes, nous materials
Els materials en els cicles de producció

Informació i coneixement

- El món menguant: la societat de la informació i el coneixement
– El món interconnectat: la revolució tecnològica de la comunicació

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


six − 1 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>