Ciències de la naturalesa 1r ESO

BIOLOGIA I GEOLOGIA

1. L’univers, la Via Làctia i el sistema solar

1. L’Univers: què és, què sabem i quan es va formar

2. Components de l’Univers: les galàxies i les nebuloses, les estrelles

3. El nostre sistema solar

4. El model actual de l’Univers (i d’altres)

5. Observar el cel

2. La Terra

1. La Terra

2. Els moviments de la Terra

3. L’estructura interna de la Terra

4. La Lluna

3.L’atmosfera

1. L’atmosfera de la Terra

2. La composició de l’aire

3. Dinàmica de l’atmosfera

4. L’acció de l’ésser humà sobre l’atmosfera

4. La hidrosfera

1. L’aigua al nostre planeta

2. Algunes propietats de l’aigua

3. L’aigua que bevem

4. Potabilització i tractament de l’aigua

5. L’escorça terrestre

1. L’escorça

2.Els minerals i les roques

3. Propietats dels minerals

4. La utilització dels minerals

5. Tipus de roques

6. Aplicació de les roques

6. La vida a la Terra: els éssers vius i les cèl·lules

1. Els éssers vius

2. La cèl·lula

3. Les cèl·lules eucariotes

4. Les funcions de la cèl·lula

7. Les espècies, el seu origen i classificació

1. La biodiversitat

2. La nomenclatura científica

3. L’origen i l’evolució dels éssers vius

4. Els cinc regnes

5. Les funcions vitals en els organismes superiors

8. Virus, bacteris, protozous, algues i fongs

1. Els virus

2. Les moneres

3. Protoctists

4. Els fongs i els líquens

9. Les plantes

1. Les plantes o vegetals

2. L’evolució i la classificació de les plantes

3. La fotosíntesi

4. Les plantes sense flors

5. Les plantes amb flors i llavors

10. Els animals invertebrats

1. Els animals

2. Els porífers

3. Els cnidaris

4. Els anèl·lids, els platihelmints i els nematodes

5. Els mol·luscs

6. Els artròpodes

7. Els equinoderms

11. Els vertebrats

1. Els vertebrats

2. Els peixos

3. Els amfibis

4. Els rèptils

5. Les aus

6. Els mamífers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


+ 1 = five

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>