Ciències socials 1r ESO

GEOGRAFIA

Introducció

- Els cossos de l’Univers
- La rotació de la Terra
- La translació de la Terra
- Les coordenades geogràfiques
- La representació de la Terra
- La informació dels mapes
- Les projeccions cartogràfiques

Unitat 1 El medi físic

- El medi físic
- El relleu de la Terra
- Les forces internes
- Les forces externes
- Les formes del relleu
- L’aigua de la Terra
- El clima
- Els climes de la Terra
- Els climes càlids i els climes freds
- Els climes temperats
- Els grans paisatges de la Terra
- Els desastres naturals

Unitat 2 Europa, el nostre continent

- Europa, el nostre continent
- Europa
- La Península Ibèrica
- Catalunya

Unitat 3 Els grans espais de la Terra

- Els grans espais de la Terra
- Oceans i continents
- Àsia
- Àfrica
- Amèrica
- Oceania
- L’Antàrtida

Unitat 4 El medi ambient i l’acció humana

- El medi ambient i l’acció humana
- El medi ambient
- Els recursos naturals
- Les alteracions ambientals
- El desenvolupament sostenible
- La transformació del paisatge
- La protecció del medi ambient

HISTÒRIA

Introducció

- Què és i per a què serveix la història
- L’ estudi dels fets històrics
- La feina dels historiadors
- Els compte del temps
- Els grans períodes de la història
- Les fonts

Unitat 5La prehistòria

- La prehistòria
- L’edat de la pedra i l’edat dels metalls
- El paleolític
- La tècnica i l’art en el paleolític
- L’edat dels metalls
- La prehistòria a la Península Ibèrica
-La prehistòria a Catalunya

Unitat 6 Les primeres civilitzacions urbanes

- Les civilitzacions mesopotàmiques
- Economia i societat a Mesopotàmia
- Cultura i art Mesopotàmia
- La civilització de l’antic Egipte
- L’economia i la societat a l’antic Egipte
- Religió i cultura a l’antic Egipte
- L’art egipci

Unitat 7 La Grècia clàssica

- La civilització de les polis
- Els períodes de la Grècia clàssica
- El govern i la societat de les polis
- L’economia grega
- El saber a la Grècia clàssica
- L’art a la Grècia clàssica
- Fenicis i cartaginesos
- Els ibers
- La colonització de la Península Ibèrica

Unitat 8 La civilització romana

- El govern a l’antiga Roma
- La societat i l’economia romanes
- L’art i la cultura a l’antiga Roma
- La cristianització
- La Hispània romana
- La fi de l’Imperi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


6 + nine =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>