Competència social i ciutadana (CFGM)

I. El paisatge com a resultat de la interacció entre la humanitat i el medi.

1. El relleu i les unitats de relleu

2. Geografia física del món: Europa, Asia, Oceania, Amèrica, Àfrica, Antàrtida

3. Geografia d’Espanya

4. Geografia de Catalunya

5. Recursos naturals renovables i no renovables i impacte mediambiental derivats de la seva explotació.

6. Actuacions i accions humanes que afavoreixen un desenvolupament sostenible a nivell local i mundial.

7. Projeccions cartogràfiques per representar la terra: mapes, plànols i imatges de suports convencionals i digitals. Escales gràfiques i numèriques.

Documents per descarregar:

Dossier-resum de geografia fisica i paisatge

Mapes muts estats d’Europa i comarques de Catalunya

II. L’ocupació del territori: població i societat.

8. indicadors demogràfics bàsics (natalitat, mortalitat, saldo migratori)

9. Causes i conseqüències dels principals moviments migratoris.

10. Aspectes fonamentals de la institucionalització del poder polític a Catalunya

11. Orígens de les institucions catalanes actuals en l’època medieval.

III. Les arrels del món contemporani.

12. Elements de canvi i de continuïtat de l’estat liberal respecte de l’Antic Règim. La guerra de successió espanyola, l’11 de setembre de 1714 i el Decret de Nova Planta. Evolució política i econòmica de Catalunya i Espanya en relació amb el context europeu.

13. Revolucions i transformacions polítiques que inicien l’època contemporània.

14. Canvis socioeconòmics de la revolució industrial. La vida en les ciutats industrials del segle XIX.

IV. Grans conflictes del segle XX.

15. Elements bàsics de l’ordre polític i social de la primera meitat dels segle XX.

16. Situació de Catalunya i Espanya durant la II República i la Guerra Civil.

17. Democràcia i dictadura. Els sistemes totalitaris del segle XX. Evolució del franquisme a Catalunya i Espanya.

18. La creació d’organismes internacionals i els processos de reconstrucció de l’ordre polític, econòmic i social després de conflictes bèl·lics.

19. El procés de descolonització. Conseqüències i repercussió de l’imperialisme en l’actual configuració del món.

V. El món d’avui. Transformacions i desequilibris en el món actual.

20. Elements bàsics de l’organització política i administrativa de la Unió Europea, Espanya i Catalunya. Òrgans principals de govern i funcionament.

21. Elements que conformen l’estat del benestar en les societats actuals. Situacions de desigualtat en l’accés als serveis bàsics.

22. Personatges i fets històrics més importants de la transició política i la democràcia a Espanya i a Catalunya.

23. Focus de conflicte en el món actual. Causes i factors històrics.

24. Conseqüències de la globalització de l’economia (deslocalització, noves formes de comerç, etc.).

25. Casos d’intercanvi desigual entre països.

26. El desenvolupament humà desigual.

27. Polítiques de cooperació i solidaritat i desigualtats existents.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


× eight = 16

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>