Exercicis de múltiples i divisors, MCM, MCD

1.- Escriu els tres múltiples més petits de cadascún dels següents nombres:

8, 18, 20, 13, 28

2.- De les seqüències següents indica quins són múltiples del primer:

3.- Escriu els tres divisors més petits de cadascún dels nombres següents:

36 , 18 , 140 , 24 , 50 , 75

4.- De les seqüències següents indica quins són divisors del primer:

5.- Quins dels següents nombres no són divisibles entre 3?

12, 24, 17, 48, 53, 57, 81, 52, 47, 66

6.- Escriu la descomposició factorial dels nombres següents:

216, 210, 108, 110, 140, 250, 35, 126

7.- Calcula el m.c. m. i el m.c.d. de les següents parelles de nombres:

125 i 185
25 i 60
10 i 24
20 i 36

8.- Calcula el mínim comú múltiple de les següents parelles de nombres:

10 i 20
15 i 24
14 i 49
125 i 180

9.- Calcula el màxim comú divisor de les següents parelles de nombres:

18 i 24
60 i 84
150 i 300
105 i 225

Solució als exercicis de múltiples i divisors, MCM, MCD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


8 − = four

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>