Filosofia en societat

- Què és la Filosofia?
- La filosofia i altres modalitats de coneixement
- Sobre la realitat
- Sobre el coneixement i la veritat
- Sobre l’ésser humà, l’acció i la política
- Evolució biològica i origen de l’home
- Evolució sociocultural
- Naturalesa humana i cultura
- Naturalesa humana i llenguatge
- El concepte d’home al llarg de la història
- L’èsser humà contemporani
- Èsser humà i persona
- Anàlisi de l’acció
- La llibertat humana
- Acció racional
- Acció moral
- Ideals de vida
- Teories ètiques
- De la societat a la política
- Ciutadania
- Poder polític
- Estat social i democràtic de dret
- Problemes socials, econòmics i polítics actuals
- Participació política i ciutadana a l’inici del segle XXI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


9 × three =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>