Història universal de l’Art

Teoria i anàlisi de l’obra d’art

Història universal de l’Art

- Art prehistòric
- Art rupestre
- Art mobiliar
- Art egipci
- Art Mesopotàmic
- Art grec
- Etruria, Roma i l’art paleocristià
- Art bizantí
- Art islàmic
- Art prerromànic
- At romànic
- Art gòtic
- Art del Renaixement
- L’Art Barroc
- L’Art Neoclàssic
- L’arquitectura del segle XIX
- Les arts plàstiques del segle XIX
- L’Impressionisme
- El Modernisme
- L’arquitectura del segle XX
- Les arts plàstiques del segle XX
- El cinema

- El museu i la conservació de bens culturals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


7 + = thirteen

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>