Medi 6è primària

L’univers
Els Sistema Solar
La Terra, el nostre planeta

- La geosfera
- Els canvis del relleu terrestre
- El desgast del relleu terrestre
- Les roques i els sòls de l’escorça terrestre

El relleu, els rius i el clima d’Europa
Europa i política social

El relleu i els rius d’Espanya

- El territori espanyol
- Unitats interiors: la Meseta i les serralades
- Unitats exteriors: les serralades
- Unitats exteriors: les depressions
- Les costes
- Els rius. El vessant mediterrani
- Els rius dels vessant cantàbric i atlàntic
- Les illes Balears
- Les illes Canàries

El clima i la vegetació d’Espanya

- El clima
- La vegetació
- El clima i la vehetació atlàntics
- El clima i la vegetació mediterranis
- El clima i la vegetació de l’interior
- El clima i la vegetació de muntanya
- El clima i la vegetació de les illes Canàries

La població espanyola

- Característiques de la població
- El nombre d’habitants
- La distribució de la població a Espanya
- La població espanyola i el treball

Les activitats econòmiques a Espanya

- El sector primari: l’agricultura, la ramaderia i la pesca
- El sector secundari: la mineria i la producció d’energia
- El sector secundari: la indústria i la construcció
- El sector terciari: el comerç i el turisme
- El sector terciari: el transport
(la necessitat d’un desenvolupament sostenible)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


+ 8 = fourteen

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>